Inwoners Noord Nederland poepen het vaakst

Inwoners van Groningen, Friesland en Flevoland poepen vaker dan andere Nederlanders, meerdere keren per dag. Dit blijkt uit een onderzoek van Winclove onder meer dan 1.000 respondenten. Ook blijkt dat Nederlanders die een hogere opleiding hebben genoten, vaker ontbijten.

Het onderzoek waarin Winclove mensen ondervroeg over hun ontlasting en ontbijtgewoonten, laat een aantal opvallende verschillen zien tussen de provincies. Zo poept meer dan tien procent van de Groningers, Friezen en Flevolanders meerdere keren per dag. Tegelijkertijd poept een op de vijf Friezen minder dan een keer per dag. Friezen zijn hiermee uitschieters. “Dat betekent niet dat de inwoners van Friesland zich zorgen hoeven te maken. Alles tussen de drie keer per dag en drie keer per week is normaal”, aldus Eke Teekens, voedingskundige en Director Healthcare bij Winclove Probiotics.

Opleiding bepaalt ontbijtgewoonte
Opvallend is dat het opleidingsniveau van Nederlanders van invloed is op de mate waarop we ontbijten. Zeven op de tien Nederlanders die alleen de lagere school of VMBO hebben afgerond, ontbijt dagelijks. Acht op de tien Nederlanders met een Havo, VWO of HBO diploma ontbijt iedere dag en meer dan negentig procent van de Nederlanders met een universitaire opleiding begint elke dag met het ontbijt.

Van alle Nederlanders ontbijten Groningers daarbij het vaakst: negen op de tien Groningers ontbijt namelijk elke dag. Friezen ontbijten het minst vaak, slechts zeven op de tien Friezen ontbijt elke dag. Groningers zijn dan ook bewuster bezig met hun voeding en zien daarbij ook het vaakst een verband tussen hun ontlasting en hun eetpatroon, terwijl Friezen dit verband het minste zien. “Het ontbijt wint steeds meer aan populariteit. Het is de belangrijkste maaltijd van de dag en bevorderlijk voor een goede stoelgang. Dat Groningers zich daar bewust van zijn, draagt bij aan een goede gezondheid voor ze.”

Schaamte
Of mensen openlijk over hun ontlasting praten, wisselt sterk per provincie. In Overijssel en Gelderland schaamt bijna een derde van de inwoners zich om over zijn of haar ontlasting te praten, in Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht is dat ongeveer een kwart de inwoners. Teekens: “Dit is zonde. Veranderingen of afwijkingen in de ontlasting kunnen belangrijke informatie geven over iemands gezondheid. Het is daarom belangrijk dat mensen ontlasting bespreekbaar maken bij de huisarts.” In Drenthe en Limburg zijn mensen juist behoorlijk open als het om hun dagelijkse behoefte gaat: “Dit kan te maken met het gegeven dat 43 procent van de Drentenaren hun ontlasting ook altijd bekijkt. Dan ben je immers al bewuster bezig met je ontlasting”, aldus Teekens.

Over Winclove Probiotics
Het Nederlandse Winclove Probiotics onderzoekt en ontwikkelt al ruim 20 jaar darmbacteriën, zoals probiotica, voor verschillende soorten aandoeningen. Deze probiotica bevatten zes tot negen zorgvuldig geselecteerde soorten bacteriën. In die hoedanigheid heeft Winclove interesse in gezonde voeding en ontlasting: onze ontlasting bestaat immers voor 50 procent uit darmbacteriën. We dragen 1,5 kilo darmbacteriën met ons mee, en als die uit balans raken kunnen er verschillende klachten en aandoeningen ontstaan. Het kennisinstituut van Winclove gebruikt de kennis van darmbacteriën bij het samenstellen van de hoogwaardige probiotica: Ecologic®.

‘Met dokter praten over ontlasting wordt als taboe gezien’

Ruim de helft van de Nederlanders bespreekt nauwelijks of nooit zijn ontlasting met de dokter als hij ergens last van heeft. Ook wordt het voedingspatroon in dat geval niet besproken.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van probioticafabrikant Winclove onder ruim 1.000 respondenten. Volgens hen is dit is zorgelijk, omdat we steeds meer gezondheidsinformatie uit ontlasting kunnen halen.

Bij de dokter
Acht op de tien respondenten realiseren zich dat er een verband is tussen ontlasting en gezondheid. Desondanks schaamt bijna een kwart van de bevolking zich dusdanig om over ontlasting te praten, dat ze het niet zelf bespreekbaar maken bij de huisarts. Dit geldt sterker voor vrouwen dan voor mannen. Bijna 60 procent geeft aan dat dokters niet of nauwelijks naar hun ontlasting vragen.

“Dat is vreemd: het achterhalen van de oorzaak van een verandering of afwijking in de ontlasting (geur, kleur, structuur) kan belangrijke informatie geven over de mogelijke oorzaak van ziekte en de behandeling daarvan”, vertelt Eke Teekens voedingskundige en Director Healthcare bij Winclove.

Eetpatroon onbesproken
Niet alleen wordt er bij de dokter niet gesproken over ontlasting, ook het eetpatroon van de patiënt blijft onbesproken. Bijna 60 procent van de Nederlanders geeft aan dat de dokter niet of nauwelijks vraagt naar het eetpatroon. “Dit is een gemiste kans. Voeding is een cruciale basis voor je gezondheid,” aldus Teekens.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders wel degelijk een verband zien tussenvoeding en ontlasting. Ook geeft bijna twee derde aan dat voeding van invloed is op zijn gemoedstoestand. Een groep die bijna even groot is, zegt zich beter te voelen als hij bepaald voedsel eet. Teekens: “Daarom is het onbegrijpelijk dat deze onderwerpen in de dokterskamer onbesproken blijven.”

Goede stoelgang
Volgens driekwart van de respondenten betekent een goede stoelgang dat je iedere dag poept. En bijna de helft poept ook één keer per dag; een kwart zelfs twee keer. Tot slot kijkt twee vijfde van de respondenten af en toe naar zijn ontlasting: 30 procent doet dit zelfs altijd.

Maag Lever Darm Stichting taboe doorbrekend
De Maag Lever Darm Stichting wil het poeptaboe doorbreken en mensen bewust maken van het belang van een gezonde stoelgang. Mensen moeten zich niet langer schamen voor hun klachten, want door schaamte wordt doktersbezoek vaak uitgesteld. Door kennis over darmklachten te vergroten en dit bespreekbaar te maken worden mensen zich bewuster van klachten en wanneer zij hiermee naar de huisarts moeten gaan. Bovendien krijgen Nederlanders waarschijnlijk meer begrip voor mensen met een spijsverteringsziekte, als er open gesproken wordt over de klachten en problemen.